ESF koolitused

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (nr 2014-2020.1.06.16-0062) koolitused:

Ended 11.02.19 – 08.04.19 Estonian through English: read more

Lõppenud 11.02.19 – 08.04.19 Eesti keel inglise keele baasil: lisainfo, õppekava

Lõppenud 02.02.19 – 24.02.19 Vene keel eesti keele baasil: lisainfo, õppekava

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Ettevõtlik õppija“ (nr 2014-2020.1.06.16-0063) koolitused:

NB! Koolitus algab 07.05!     06.05 – 17.06 NB! Kilingi-Nõmmes Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse baaskoolitus: tunniplaan, õppekava

17.04 – 11.06 NB! Kergus – Klienditeeninduse baaskoolitus: tunniplaan, õppekava Tähelepanu! Seoses 08.05 tunni mittetoimumisega lükkub koolituse lõpp edasi.

Koolituse toimumisaeg ja -koht selgub peagi Püsivus viib sihile ehk Eesmärkide seadmine ja täitmine: õppekava

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ (nr 2014-2020.1.06.16-0058):

Lõppenud 18.02.19 – 29.04.19 Google, aita! ehk Orienteerumine infomaastikul: lisainfo, õppekava

Koolituse toimumisaeg ja -koht selgub peagi 1+1=3 ehk Koosõppimise kogemus: õppekava

Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel: Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 koolitused: