ESF koolitused

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ (nr 2014-2020.1.06.16-0062) koolitused:

04.02.19 – 27.03.19 Estonian through English: read more

04.02.19 – 27.03.19 Eesti keel inglise keele baasil: lisainfo

õppekava

02.02.19 – 24.02.19 Vene keel eesti keele baasil: lisainfo

õppekava

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Ettevõtlik õppija“ (nr 2014-2020.1.06.16-0063) koolitused:

16.04.19 – 04.06.19 Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse baaskoolitus: lisainfo

õppekava

11.03.19 – 17.06.19 Klienditeeninduse baaskoolitus: lisainfo

õppekava

Tähelepanu: kuupäevad selguvad veel Püsivus viib sihile ehk Eesmärkide seadmine ja täitmine: lisainfo

õppekava

Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ (nr 2014-2020.1.06.16-0058):

18.02.19 – 29.04.19 Google, aita! ehk Orienteerumine infomaastikul: lisainfo

õppekava

17.05.19 – 25.05.19 1+1=3 ehk Koosõppimise kogemus: lisainfo

õppekava

Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel: Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 koolitused: