EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSTE PROJEKTIDE KOOLITUSED

ESF projekti “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolitus: Eesti keel läbi inglise keele

Koolituse aeg: 24. oktoober 2017 kuni 31. jaanuar 2018

Tunnid toimuvad T & N kell 18-19.30

Huvi korral võta ühendust tel. 55671766 või emaili teel esf@raekylavanakool.ee

 

Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel: Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 raames toimub Raeküla Vanakooli Keskuses vanuses 50+ töölkäivatele inimestele TASUTA koolitus “Arvuti kasutamise ABC & tekstitöötluse koolitus”.

Koolitus: Arvuti kasutamine ja tekstitöötlus