EVHL struktuuritoetuste projektide koolitused

ESF projekti “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine”

Koolitus: Arvuti kasutamine ja tekstitöötlus