Uhla-Rotiküla elamusjooks 2018

III Uhla-Rotiküla elamusjooks 2018

Registreerimislingi leiad SIIT

JUHEND

Taust:

Jooksu idee sündis 2016.a. ja seda soovist jätkata Pärnu kahe staadioni jooksu traditsiooni, mille stardipaigaks oli Raeküla staadion, kuid millest Uhla – Rotiküla elamusjooksul sai finišipaik. Jooksu lähtepaigaks valiti Uulu staadion põhjusel, et see asub Raeküla staadionist mõistlikul jooksu- ja matkakaugusel ning lähte- ja finišipaika ühendab looduskaunis ja mitmepalgeline maastik. Lisaks seob Pärnu Raeküla linnaosa ja Häädemeeste valda perekond Pätside lugu, kelle pere liikmed on oluliselt mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkonna arengut. Nii tekkiski korraldajatel soov kinkida Eesti Vabariigi 100. juubeli künnisel üks tervislik ja perekond Pätside radadel liikuv traditsioon.

Kindlasti peitub jooksu omanäolisus ka nime valikul, kus nii stardi- kui finišipaigana on kasutusel ajaloolised kohanimed, mida tänasel päeval enam erinevatest registritest pole võimalik leida. Nimelt kandis Uulu kunagi just Uhla nime ja Rotikülaks kutsuti üht piirkonda Raekülast.

Uhla – Rotiküla elamusjooksu kuupäevaks on alati 20. august ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev, mis on kalendris alati vaba päev. Nii panid 2016.a. just sellel päeval kaks kogukonda – Uulu ja Raeküla – seljad kokku ja korraldasid ühiselt meeldejääva sündmuse. Loodetavasti saame veel kümneid aastaid tähistada kogukondade koostöö viljana sündivat Uhla-Rotiküla elamusjooksu.

Uhla – Rotiküla I elamusjooksul osales põhidistantsil 97 jooksjat/kõndijat ning lastejooksudel vastavalt Uulu staadionil 65 ja Raeküla staadionil 59 kolme- kuni üheteistaastast noorjooksjat.  Üldvõitjateks osutusid õde-vend Anu Taveter ja Andrus Veerpalu.

Uhla-Rotiküla II elamusjooksul oli põhidistantsil osalejaid juba üle 200, rohkelt oli nii Uulu kui Raeküla staadionidel ka lastejooksudel võistelnuid. Põhidistantsil võitis meestest Taavi Tambur, naistest Anu Teppo.

Kui esimesel jooksul said kõik osalejad musta värvi medali, siis teisel jooksul pandi kõigile kaela sinine medal. Valmis on ka valge medal, millega autasustatakse kõiki Uhla-Rotiküla elamusjooksul osalenuid 20. augustil 2018 ja nii saab Eesti riigi juubeliaastal paljudel kokku sinimustvalge medalikomplekt.

 

Eesmärk

 • Pakkuda inimestele liikumisrõõmu mitmekesisel loodusmaastikul, mis jääb Uulu ja Raeküla staadionide vahele.
 • Korraldada Raeküla linnaosa ning Häädemeeste valda siduv ning erinevaid kogukondi kaasa lööma kutsuv sündmus.Korraldaja:    

Aeg ja koht

 • Raeküla Vanakooli keskus (MTÜ Selts Raeküla) koostöös Uhlapere seltsi, Häädemeeste vallavalitsuse, Pärnumaa ja Pärnu linna spordiliidu, mitmete sponsorite ning vabatahtlike abilistega.
 • 20. august 2018
 • start kell 12 Uulu kooli staadionilt
 • finiš Pärnus Raeküla staadionilUhla – Rotiküla elamusjooksul on võimalus osaleda
 • Jooksjana1
 • Teatejooksjana ehk moodustades sõpradest/sugulastest/kolleegidest 3-liikmelise võistkonna2.
 • Kõndija ja kepikõndijana1
 • Lastejooksudel osalejana 3 (Uulu staadionil korraldab Uhlapere selts, Raeküla staadionil korraldab selts Raeküla)Võimalik on läbida rada teatejooksuna kolmes vahetuses teatevahetustega Lottemaa ja Pärnu Bay Golf Links golfiklubi juures. Teatevahetusse jõudmine ja lahkumine tuleb korraldada teatejooksu meeskonnal enda poolt.Osalejad
 • Tegemist on nii jooksu kui matkaga, matkates võib rada läbida nii keppidega kui ilma. Matkajad saavad samuti rinnanumbri ja aja protokolli. NB! Kõigil põhidistantsil osalenutel palume rinnanumber paigutada rinnale.
 • Kõik soovijad sõltumata sportlikust ettevalmistusest, vanusest, soost, rahvusest, usutunnistusest ja erakondlikust kuuluvusest.
 • Alla 10-aastased lapsed peavad osalema koos vanema saatjaga.Rada
 • Raja pikkus on 10,4 km.
 • Rada kulgeb Uulu staadionilt üle Pärnu-Riia maantee männimetsas üle Uulu kanali, mööda Lottemaast ja golfiväljakust, seejärel kitsal metsarajal, Raekülas mööda Kalevi puiesteed ja Uku puisteelt üle Merimetsa tänava Raeküla staadionile.
 • Rada kulgeb esmalt pehmel metsapinnasel, seejärel mustkattega teel, edasi taas metsas ja lõpuks asfaldil, rada on valitud selliselt, et sel oleks võimalikult vähe liiklust.
 • Lastejooksud toimuvad Uulu ja Raeküla staadionidel. Lastejooksude raja pikkus ~500 m. Jooksud toimuvad vanusegrupiti – kuni 3aastased, 4-5aastased, 6-8aastased, 9-11aastased.Rajateenindus
 • Rajal on julgestajad ja suunajad üle suuremate teede minekul ning kohtades, kus võimalik eksida. Ka on rada lintidega tähistatud.
 • Rajal on kaks joogipunkti – Lottemaa ja Tahkuranna golfiklubi läheduses.Ajavõtt  Selgitus:2 Meeskondliku ajaarvestusegaVanusegrupid

Jooksjatel/kõndijatel fikseeritakse distantsi läbimise aeg. Joostakse spetsiaalsete Uhla Rotiküla elamusjooksu rinnanumbritega, mis väljastatakse registreerunutele stardi eel. Finišijoone ületanutele riputatakse kohe kaela osavõtumedal. Orienteeruvalt 0,5 tundi pärast finišeerumist paigutatakse infostendidele tulemused.

 • Mehed (sündinud 1979-1999)
 • Naised (sündinud 1984-1999)
 • Poisid (sündinud 2003 ja hiljem)
 • Tüdrukud (sündinud 2003 ja hiljem)
 • Noormehed (sündinud 2000-2002)
 • Neiud (sündinud 2000-2002)
 • Meesseeniorid 40 (sündinud 1969-1978)
 • Meesseeniorid 50 (sündinud 1959-1968)
 • Meesseeniorid 60 (sündinud 1949-1958)
 • Meesseeniorid 70 (sündinud 1939-1948)
 • Meesseeniorid 80 (sündinud 1938 ja varem)
 • Naisseeniorid 35 (sündinud 1974-1983)
 • Naisseeniorid 45 (sündinud 1964-1973)
 • Naisseeniorid 55 (sündinud 1954-1963)
 • Naisseeniorid 65 (sündinud 1953 ja varem)
 • Teatevõistkonnad
 • Lastejooksude vanusegrupid – kuni 3aastased, 4-5aastased, 6-8aastased, 9-11aastased.
 • Lisaks:
   • Parimad Uulu küla jooksjad (M ja N)
   • Parimad Raeküla linnaosa elanikust jooksjad (M ja N)
   • Kiireim Häädemeeste valla teatevõistkond
   • Kiireim Pärnu linna teatevõistkond
   • Kiireim rahvatantsu-, rahvalaulu-, vm kultuurikollektiivist teatevõistkondRegistreerimine ja stardimaksud

 

 • Eelregistreerimine 10. augustiks 2018 järgmiste võimaluste vahendusel:** alternatiivse meetodina on võimalik registreeruda ka www.raekylavanakool.ee leheküljelt (elamusjooksu alalehelt) leitava tekstifaili abil, mille palume pärast täitmist edastada elamusjooks@gmail.com.
 • ** registreerimisvormi link (NB! Vanematel arvutitel võib tekkida tehnilisi tõrkeid)
 • Stardimaksud eelregistreerides 5 eurot (individuaalne osalemine) ja 15 eurot (meeskondlik osalemine). Lastejooksud on tasuta.
 • Stardipaigas Uulu staadionil kell 10:30-11.30 registreerides stardimaks 10 eurot (individuaalne osalemine) ja 30 eurot (meeskondlik osalemine).
 • Stardimaks kanda MTÜ Selts Raeküla pangakontole nr EE561010220100960014. Ülekandele märkida osaleja või meeskonna nimi. Stardipaigas registreerunud saavad makseid teostada vaid sularahas.
 • Rinnanumbri välja võtmisega stardipaigas kinnitate oma osalemise.Transport Raekülast

 

stardipaika

 • Korraldajad tellivad bussi, mis viib soovijad Raeküla staadionilt kell 11 stardipaika Uulu staadionile.
 • Korraldajad organiseerivad vajadusel finišisse jõudjad Uulu staadionile tagasi.

Autasustamine

 • Autasustatakse karikate ja sponsorite auhindadega kolme paremat meest, kolme paremat naist, kolme paremat teatevõistkonda ning iga vanuse ja elukoha jt eriliigilise grupi (viimane põhineb registreerimisankeedis kajastatud infol) võitjat.
 • Lastejooksudel autasustatakse iga osalejat.
 • Lisaks loosiauhinnad Uhla-Rotiküla elamusjooksul osalenutele.
 • Nb! Korraldajad jätavad endile õiguse teha autasustamisskeemis vastavalt osalejatele ja sponsoritele muudatusi. Nii autasude kui loosiauhindade saamiseks pole jagamismomendil kohalolek nõutav.

Mälestusmeene

 • Igale joostes või matkates raja läbinule jääb mälestuseks Uhla-Rotiküla elamusjooksu originaalne rinnanumber ning finišis saadud osavõtjamedal ja soovijatele väljastatav diplom.
 • Lastejooksudes osalenutele väljastatakse diplomid.Tulemused

 

 • Tulemused pannakse üles võimalikult kiiresti finišipaigas, seejärel Raeküla Vanakooli Keskuse kodulehele – www.raekylavanakool.ee
 • Diplomeid väljastatakse finišipaigas (orienteeruvalt 0,5 h pärast konkreetse isiku finišeerumist) ja vaid neile, kes eelregistreerusid ja vastavat soovi avaldasid.Üldist

 

 • Uhla – Rotiküla elamusjooksu ajal vastutab iga osaleja oma tervisliku seisundi eest ise. Korraldaja tagab koostöös Pärnu Punase Ristiga vajadusel esmaabi.
 • Osalejatel palutakse suhtuda mõistvalt sündmusse, mis sündis entusiasmist ja majandab jooksjatelt-retkelistelt vaid sümboolset osalustasu küsides.
 • Lisainfot leiate www.raekylavanakool.ee Raeküla Vanakooli Keskuse Facebooki leheküljelt, või helistades 58453331 (Piia Karro-Selg).