Raeküla koostöökolmik

MTÜ Selts Raeküla projekti kokkuvõte

Raeküla linnaosa strateegia aastateks 2014-2024

Aia- ja tänavaküsitluse akneet

Küsitluse kokkuvõte-analüüs

P R E S S I T E A D E

Pärnus, 03.septembril 2013

Koolituspäev „Koostöö ja kaasamine Raeküla linnaosas“

4. septembril, kolmapäeval, algusega kell 17.00 toimub Vanakooli keskuses Raeküla koostöökolmiku koolituspäev „Koostöö ja kaasamine Raeküla linnaosas“. Koolituspäeval arutatakse Raeküla praegust olukorda, kuidas ja kuhu suunas peaks Raeküla liikuma ja kust saada vajalikke ressursse. Arutatakse koostöö üle ja kuidas kaasata linnaosa elanikke linnaosa arendamisse. Antud koolituspäevale on oodatud kõik Raeküla linnaosa elanikud, kes soovivad teada, mis linnaosas toimub ja kuidas sellesse ise ka kaasatud saada. Koolituspäeva rahastatakse projekti „Raeküla koostöökolmik – kogukonna liikmete mitmekülgne ja pikaajaline arendaja“, mille elluviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

_____________________________________________________________________________________
Vahearuandega saad tutvuda siit
_____________________________________________________________________________________
MTÜ Selts Raeküla “Raeküla koostöökolmik – kogukonnaliikmete mitmekülgne ja pikaajaline arendaja”
Projekti rahastatakse KÜSK juhatuse 27. märtsi 2013.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.
MTÜ Selts Raeküla projekti lühikokkuvõte:
 
Projekti „Raeküla koostöökolmik – kogukonnaliikmete mitmekülgne ja pikaajaline arendaja” elluviimise tulemusel on Raeküla koostöökolmiku tegevus on omandanud uue kvaliteedi, selle sisu konkretiseerunud ja laienenud luues eeldused nii kogukonna üksikliikmete kui ka organisatsioonide arenguks. Seni Pärnu linna Raeküla linnaosas tegutsenud võrgustik on laiendanud oma tegevust ka rahvusvahelisel tasandil. Projekti tulemusel on koostöökolmiku liikmed omandanud mahukate sündmuste kavandamise ja elluviimise kogemuse ning erinevate huvigruppide kaasamise tulemusel on valminud esmane koostöökolmiku edasist arengut käsitlev strateegiline dokument – Raeküla koostöökolmiku strateegia aastani 2018. Projekti elluviimise tulemusel jätkatakse ajalehe Raeküla Sõnumid väljaandmist, mis omakorda on suurendab nii kogukonnaliikmete kui ka erinevate koostöökolmiku partnerite informeeritust Raeküla linnaosas toimunud ja toimuvatest sündmustest.
KÜSK rahastab projekti summas 5 370,52 eurot.

 

 


2012

Projekti “Raeküla koostöökolmik – linnaosa oma tegu ja oma nägu” toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 12 901,44 euroga ja kaasfinantseerib MTÜ Selts Raeküla 2558, 96 euroga. Lõpparuandega saad tutvuda siin