Pärnu Y- Klubi

See oli 1993. aastal, majanduslikult väga keerulisel ajal, kui grupp inimesi, kellest enamus raekülalased, võttis kätte ja astus rahvusvahelise hea-tegevusorganisatsiooni Y´s Men International liikmeks.
Klubi sai nime Y´s Men ´s Club Pärnu ehk eestistatuna Pärnu Y-klubi. Klubi nimi ütleb küll, et tegemist on justkui meeste klubiga, kuid tänapäeval on taoliste klubide tegemistesse ja ühtlasi liikmetena kaasatud enamasti ka naisterahvad.
Y´s-liikumise eesmärgiks on kristlike väärtuste levitamine ja abivajajate toeta-mine. Nii teemegi heategevuse eesmärgil koostööd erinevate riikide sõsarklubide-ga, aga eriti Baltikumi ja Soome piirkon-dade klubidega. Pärnumaal oleme kujunenud igapäevaseks koostööpartne-riks Raeküla Vanakooli keskusele ja Pärnumaa kasuperede ühendusele. Esi-mesel juhul oleme nii rahaliselt kui ka füüsilise tööjõuga, sh soomlaste abiga, kaasa aidanud keskuses esimese noorte-toa rajamisele. Teiseks on traditsiooniks kujunemas lõbus, arendav ja tänaseks juba ka rahvusvaheline suvine pere-laager, millel osalevad nii Pärnumaa kasuperede kui ka Y-klubi liikmete pered.
Kuna oleme Vanakooli perega nii ühte kasvanud, siis on meil heameel tõdeda, et meiegi klubil täitub Raeküla haridus-elule tähtsatel aastatel, nagu tänavune 100. juubeliaasta, alati ümmargune tähtpäev. Tänavu tähistamegi klubiga juba 20ndat sünnipäeva.
Palju õnne kõigile vanadele klubikaaslastele ja loomulikult kõigile neile, kes täna klubi tegemistele kaasa löömas!
Soovime palju õnne meie peagi sajaseks saavale riigile ja iseenesestmõistetavalt ka kõigile neile, kes Raeküla linnaosas erinevates haridusasutustes õppinud, õpetanud ja muid töid teinud! On vist päris huvitav olla Eesti Vabariigist alati sammuke eest – justkui vanem vend-õde, veidi targem ja kogenenum
Pavel Tammi,
Pärnu Y-klubi president