Pärnu Y-klubi

“Hea on head teha”

Liivi Kaasik, Pärnu Y-klubi liige 1992. aastast

Pärnu Y-klubi liitumisest rahvusvahelise heategevusorganisatsiooniga Y`s Men Internatsional täitub käesoleva aasta mais 26 aastat. Pärnu Y-klubi tegeles üheksakümnendatel aastatel Soome ja Norra klubidest saadetud humanitaarabi suunamisega maakonna haiglatesse. Lisaks meditsiinilistele vahenditele (voodid, ratastoolid jne) tuli ka taaskasutusrõivaid, jalatseid, mänguasju, toiduaineid vähemvarustatud ja suurperedele jagada.
Kümnendi lõpul see tegevus klubilisi enam ei rahuldanud. Otsisime uusi võimalusi. Kuna klubil ei olnud oma kodu, toimusid kõik koosviibimised klubiliikmete kodudes. Külalisigi Soome klubidest võtsime vastu kodudes. Leidsime, et on vaja Lembitu 1 asuv vana koolimaja kasutamiskõlblikuks taastada. Kuna meie klubi kuulub Soome ja Balti riikide piirkonda, siis Soomest on meile külalisi suunatud üle maailma. Esimesed külalised olid Jaapanist, mõne aja pärast Norrast, siis Indiast. Näitasin külalistele meie vana koolimaja ja rääkisin, et tahame selle maja korda teha. 2006. aasta alguseks olime jõudnud vana koolimaja renoveerimise projektini, mida rahastasid vabariigi valitsus, Pärnu linnavalitsus, EL Phare CBC ja Helsingi Y`Mens klubi. Sama aasta 30. oktoobril avasime pidulikult hoone selle osa, mille esmaavamisest oli möödunud täpselt 80 aastat.
Järgmise, 2007. aasta suvel avasime I korruse endistes klassiruumides noortele tegevustoa ja töötajatele kabineti. Ehitustöös lõid kaasa Helsingi Y`Men klubide esindajad, Pärnu Y-klubi liikmed ja paljud noored vabatahtlikud. Selle maja taassünd on ellu kutsunud suurepärase partnerluse Y-klubi ja Raeküla selts vahel.
Septembris 2008 tähistasime Euroopa Y´s Men liikumise, mille esimene klubi asutati Tallinnas 1928. aastal, 80ndat tegevusaastat konverentsiga. Just sel konverentsil sai teoks meie esimene heategevuskontsert, mille tulu läks noortekeskuse sisustuse soetamiseks ja huvitavate tegevuste toetamiseks. Traditsiooniks kujunenud heategevuskontsertide ja  -loteriide tuludega oleme toetanud paikkonna ajalehe Raeküla Sõnumid ilmumist kahel korral, suvelaagri korraldamist Kergus, laste kontsertreise Lätti ja Leetu, lastele muusikainstrumentide soetamist.
Pärnu Y-klubi liikmete arv on kõikunud viiest mõnekümneni. Praegu on klubis 14 tegusat liiget. Korraldame ühiseid üritusi Läti ja Leedu klubidega, aitame igati kaasa Raeküla seltsi tegevusele, jätkame heategevusloteriide tarbeks suveniiride valmistamist ja kogumist, et toetada kogukonna noorte vaba aja tegemisi.

Raeküla Sõnumid, märtsis 2018

Tutvu Y-Klubi põhikirjaga.

Y-klubi sajandi algul: Y-ajalugu

Y-klubi liikmed 2018: Y-klubi liikmete nimekiri

Info ja kontakt: yklubi.parnu@gmail.com või tel. +372 5567 1766