Elamusjooks 2016

Elamusjooks 2016

KIIRUSTAGE SELTSIMEHED UNETUD

VEEL VIIMASED TUNNID JOOKSULE REGISTREERIDA!

Uhla-Rotiküla elamusjooks 2016

loosi auhind

Taust:

Jooksu idee sündis korraldajatel soovist jätkata Pärnu kahe staadioni jooksu traditsiooni, mille stardipaigaks oli Raeküla staadion, millest sündiva Uhla – Rotiküla elamusjooksul saab finišipaik ja seda põhjusel, et seekordse jooksu eestvedajateks on Pärnu Raeküla linnaosa esindajad. Jooksu lähtepaigaks valiti Uulu staadion põhjusel, et see asub Raeküla staadionist mõistlikul kaugusel ning lähte- ja finišipaika ühendab looduskaunis ja mitmepalgeline maastik. Lisaks seob Pärnu Raeküla linnaosa ja Tahkuranna valda perekond Pätside lugu, kelle pere liikmed on oluliselt mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkonna arengut. Nii tekkiski korraldajatel soov kinkida Eesti Vabariigi 100. juubeliks üks tervislik ja perekond Pätside radadel liikuv traditsioon.

Kindlasti peitub jooksu omanäolisus ka nime valikul, kus nii stardi- kui finišipaigana on kasutusel ajaloolised kohanimed, mida tänasel päeval enam erinevatest registritest pole võimalik leida. Nimelt kandis Uulu kunagi just Uhla nime ja Rotikülaks kutsuti ühte piirkonda Raekülast.

Uhla – Rotiküla elamusjooksu kuupäevaks on 20. august ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev, mis on kalendris alati vaba päev. Igal aastal panevad just sellel päeval kaks kogukonda – Uulu ja Raeküla – seljad kokku ja korraldavad ühiselt meeldejääva sündmuse.

Täpsema juhendi leiate siit: Elamusjooksu juhend

Rada saad vaadata kaardilt siit:   http://kaart.delfi.ee//?bookmark=652589c71a84041459a68a2968f6e498

Jooksule registreerida saad siit: registreerimislink

Kui interneti keskonnas registreerimine ei tulnud välja siis saad registreerimislehe alla laadida ja välja printida siit: elamusjooksu registreerimisleht

Video vahendusel saad rajaga tutvuda siit: https://www.youtube.com/watch?v=VNqvC–eXuI