UUDISED

Seoses EV eriolukorra väljakuulutamisega on Raeküla Vanakooli keskus suletud kuni 13.aprillini.

Pärnu LV kriisikomisjoni väljavõte protokollist. Täismahus protokolli leiad SIIT

Haridus-ja Teadusministeeriumi juhised noortevaldkonnas

Vanematele:

Eriolukorra tingimustes vajavad noored erilist tähelepanu ja tuge, et mõista praegust olukorda, kehtestatud erimeetmete olulisust (sh vajadust vältida kohtumist ja kogunemisi sõpradega ning meelistegevusi harjumuspärasel moel). Soovitame noortega neil teemadel siiralt ja avameelselt rääkida, vajadusel leiate noortele sobivaid soovitusi ja infot noorteportaalist Teeviit (www.teeviit.ee).-Noorsootöö on olemas ja toimub noorte heaksuuel moel.-Kutsume üles jätkama võimalusel noorsootöö teenuse eest tasumist ka eriolukorras, mis aitab tagada teenuse elujõulisuse ka eriolukorra järgselt. Julgustame otsima selleks sobivamaid finantskorralduse viise koostöös kohaliku omavalitsuse ja teenusepakkujaga.-Kui olukord on majanduslikult kriitiline, soovitame teavitada sellest kohalikku omavalitsust ettepanekuga käivitada abimeetmed noorsootöö (sh huvihariduse ja huvitegevuse)jätkumiseks (nt täielikult või osaline osamaksust vabastamine mõneks kuuks vm).-Eriolukorras on keeruline ka lapsevanematel endil.Soovitame vanematel pöörata tähelepanu sellele, et oleks võimalus ka puhata ning pöörata tähelepanu enda vaimsele tervisehoidmisele.

Noortele:

Eriolukord on ajutine ning piirangud on kehtestatud selleks, et võimalikult väikeste kahjudega tavapärase elukorralduse juurde naasta. Piirangute mitte jälgimisega –näiteks kogunedes sõpradega, et koos aega veeta, ühiselt õppida või trenni teha –sead sa lisaks endale ohtu ka oma lähedaste tervise. -Eriolukord ei tähenda, et tavapärane elu jääks pausile –selle jaoks tuleb leida lihtsalt teistsugused vahendid. -Keskendu õppimisele, kuid jäta aega ka iseendale ning oma huvidele. -Noorsootöö toimub nüüd nutikalt –leia sotsiaalmeediast üles oma kohaliku noortekeskuse leht või külasta Teeviitportaali või Teeviit Facebooki lehte, et erinevaid tegevusi leida. Kui tegeled mõne huvialaga, siis hoia ühendust oma juhendaja või õpetajaga ning järgi ka tema soovitusi ja ülesandeid. -Liigu võimaluse piires õues, ent väldi lähikontakte teistega ning pööra tähelepanu ohutusele (pese käsi ning jälgi oma tervist). -Ära jää keerulises olukorras üksi! Leia koos sõpradega suhtlemis-ja ühiseid ajaveetmise võimalusi, mis ei eelda samas kohas viibimist. -Jaga oma mõtteid, soove ning vajadusi sõprade või lähedastega. Vajadusel pöörduusaldusväärse inimese poole (nt noorsootöötaja) ning jaga oma rõõme või muresid läbi digitaalsete kanalite.-Anna ohust teada kas otse või läbi usaldusväärse isiku (sõber, noorsootöötaja, õpetaja, juhendaja, Rajaleidja online nõustaja). Soovi korral kasutalasteabitelefoni 116111, www.palunabi.ee, vaata ja küsi nõu www.peaasi.ee.

Avatud noortekeskusi puudutav:

Noortekeskustes kogunemine on keelatud. Piirangu alla kuuluvad ka ühisüritused ja -tegevused välitingimustes –noorte kogunemine tuleb ära hoida.-Avatud noorsootöö, sh noortekeskuste töö peab jätkuma, kuna ebaselge aeg toob ka noorte jaoks palju uut ja tuge vajatakse just sellisel ajal. Võimalusel tasub kaaluda digilahenduste jm kontaktivabade tegevuste kasutamist (suhtlus sotsiaalmeedias ja otseülekanded, virtuaalsete noortekeskuste käivitamine jm). Häid soovitusi leiab Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt. -Noorsootöötajatel soovitatamekoostada oma piirkonna noorte vajaduste põhjal loetelu teenustest, mis on noortele kättesaadavad ja abiks eriolukorra tingimustesnt info, nõustamine, arendavad tegevused, ühistegevused jpm veebisning tagada sellekohase info jõudmine noorteni.

Lauluaias viisiratast veeretades konkurss on edasi lükatud. Uued eelvoorude ajad on 22. ja 23. mai. Lõppkontsert toimub 5. juunil.

Koostöös Eesti Vabaharidusliiduga viime läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud tasuta koolitusi. Vaata lisa: ESF koolitused

KÜSK`i poolt rahastatud projekti – Raeküla Vanakooli Keskuse uues kvaliteedis kogukonnateenused info leiad siit