KOOLITUSKESKUS

Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel: Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 raames toimub Raeküla Vanakooli Keskuses vanuses 50+ töölkäivatele inimestele TASUTA koolitus

Arvutu kasutamise ABC & tekstitöötluse koolitus

Raeküla Vanakooli Keskuses tegutseb alates 2007 aasta sügisest RVK Koolituskeskus

RVK Koolituskeskuse missiooniks on pakkuda paindlikku ning õppija vajadusi arvestavat, kogemusliku ja rakendusliku suunitlusega täiendkoolitust elukestvaks õppeks.
Põhieesmärk on koostöös kogemustega ja pühendunud spetsialistidega pakkuda kvaliteetset, kättesaadavat ning õppija vajadusi arvestavat täiendkoolitust, seejuures aidates kaasa Raeküla linnaosa arengule tervikuna.
RVK koolituskeskuse põhitegevusaladeks on koolituste korraldamine, seminaride ja konverentside läbiviimine, spetsiifiliste projektide elluviimine ning huviringide koordineerimine. RVK KOOLITUSKESKUSE INFORMATSIOON:

  • Omandivorm: erahuvikool
  • Majandustegevuse liik – täiskasvanuharidus
  • staatus – esitatud
  • number 155759
  • Vastuvõtuinformatsioon telefonil: 58453331, 5567 1766
  • email – koolitus@raekylavanakool.ee

RVK Koolituskeskuse õppekorraldus eeskirja leiate siit: õppekorraldus alused

RVK koolituskeskuse kvaliteedi tagamise eeskiri

õppekavad leiad siit: õppekavad

Täpsustava info saamiseks klikkige siia (Word fail)