Vabatahtlik töö/praktika

Raeküla Vanakooli keskus pakub võimalust nii vabatahtlikuks teenistuseks kogukonnas kui ka EVT ehk Euroopa vabatahtliku teenistuse jaoks.

Tahad tulla vabatahtlikuks? Võta ühendust: info[äy]raekylavanakool.ee või tel +372 444 0054

 

Tiitli “Vabatahtliku sõber” pälvisime 2017. aastal.

 
EVT – Euroopa vabatahtlik teenistus

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga.

Organisatsioonidele pakub Euroopa vabatahtlik teenistus võimalust, kas saata Eesti noori või kaasataenda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Oma olemuselt on Euroopa vabatahtlik teenistus koostööprojekt, kus on alati vähemalt kolm osapoolt: vabatahtlik, saatev ja vastuvõttev organisatsioon. Projekti partnerite leidmisel on abiks üle-euroopaline andmebaas, kus on Euroopa piires leitavad organisatsioonid, kellel on õigus vabatahtlikke saata ja vastu võtta. Mõlema organisatsiooni toel ja programmi Euroopa Noored abiga saabki noore vabatahtlik teenistus teoks.