Erich Roduse kutsestipendium 2022

P R E S S I T E A D E

Pärnus, 26. detsembril 2022

Esimese Erich Rooduse nimelise stipendiumi pälvis Martin Mäeväli

Esimese Erich Rooduse nimelise kutsehariduse stipendiumi pälvis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala II kursuse õpilane Martin Mäeväli, kellele anti stipendiumisertifikaat üle jõululaupäeval, 24. detsembril, Raeküla Vanakooli keskuse esisel toimunud jõulujutustuse stseeni avamisel. Esimese stipendiumi koguväärtus on 600 eurot.

Kokku kandideeris esimesele Erich Rooduse nimelisele kutsehariduse stipendiumile kaks Raeküla noort. Kõigile tingimustele vastavaks osutus vaid Martin Mäevälja taotlus. Martini kandideerimist toetas omapoolse kaaskirjaga veel noormehe grupi juhendaja Piret Mühlberg ja isa Erkki Mäeväli.

Omanäoline kutsehariduse stipendium sündis raekülalase Erich Rooduse viimse tahte avaldusena. Stipendiumi sihtpiirkonnaks on Pärnu Raeküla linnaosa, millega peab kandideerijal olema konkreetne side. Stipendiumi välja andmiseks teevad koostööd Erich Rooduse, MTÜ Selts Raeküla ja MTÜ Zonta Pärnu klubi esindajad.Stipendiumi eesmärk on toetada kutseharidust omandavat noort, kelle juured asuvad Pärnu linna Raeküla linnaosas ja kelle esimene õppeaasta on mistahes Eesti kutsehariduse õppeasutuses edukalt lõpuni viidud.

Siinkohal valik vastuseid Martini poolt stipendiumi taotlemiseks esitatud ankeedis…

**Valisin õpinguteks just kutseharidussüsteemi, kuna siin – Pärnumaa Kutsehariduskeskuses – on IT eriala, mis mind väga huvitab ning tänu millele ei pea ma käima teises linnas koolis.

**Valisin IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala, sest see on mind aastaid juba huvitanud ning olen tegelenud selle eriala tegevustega samuti aastaid. Tulevikus tahan oma teadmistega mõnele firmale või riigile abi pakkuda.

**Pärast kutsekooli lõpetamist on plaan edasi õppima minna Tallinna Tehnikaülikooli ning hetkel arendan iseseisvalt enda programmeerimis keelte teadmisi järgmisele tasemele. Peale ülikooli on soov minna tööle programmeerijaks.

**Minu arvates vajaksid Raeküla linnaosa noored korralikku ujumisranda koos välijõusaaliga. Tulevikus saaksin kaasa aidata oma kodupaiga arendamisse sellega, et näiteks digitaliseerida mingid vajalikud võimalused.

**See stipendium aitab mul investeerida paremasse ja kaasaegsemasse tehnikasse, et ennast ja oma õpinguid paremini arendada. Samuti osalemiseks kasulikel ja huvitavatel koolitustel.

Stipendiumi välja andmisel osalesid otsustuskomisjoni liikmetest Erich Rooduse esindajana Peep Vits ja Zonta Pärnu klubi esindajana Sülvi Mölder ja veidi enne sündmuse lõppu jõudis Martinit õnnitlema ka kolmas komisjoni liige, selts Raeküla esindaja ja kohalik ettevõtja Germo Karro. Lisaks õnnitles stipendiaati Zonta Pärnu Klubi president Helle Pärna, kes rõhutas, et nende heategevusorganisatsiooni üks eesmärkidest on toetada just noori ja nende peresid.

Järgmine Erich Rooduse kutsehariduse stipendiumile kandideerimine kuulutatakse välja juba 10 kuu pärast. Stipendiumi üle andmine valituks osutunule toimub 2023. aasta jõululaupäeval Raeküla Vanakooli keskuses. Kõigil, kellel soov kaasa aidata fondi jätkusuutlikkusele, saavad teha omapoolse toetusülekande MTÜ Zonta Pärnu klubi arveldusarvele nr EE262200221059560008 (selgitus E.Rooduse stipendiumi fond)

Erich Roodus (31.05.1925 – 30.04.2021) ja tema abikaasa on Eestis ja Kanadas tuntud filantroobid, kes on viimastel aastakümnetel toetanud paljusid abivajajaid. Erich Roodus sündis ja kasvas Pärnumaal. Pärast Pärnu kaubanduskooli lõpetamist mobiliseeriti Saksa sõjaväkke, mistõttu pages sõja käigus Sõrvest Saksamaale. Erich sai hea kogemuse Saksamaal noorte meeste kristlikus ühenduses, kus ta organiseeris kõike alates laulukooridest ja tantsurühmadest. 1954. aastal õnnetus tal sõita Kanadesse, kus elas üle 50. aasta ja kohtus seal ka oma tulevase abikaasa Tiiuga. Torontos tegi koos teiste eestlastega ühiskondlikult väga palju. Taas vabaks saanud Eestisse hakkas Erich vahendama kultuurikollektiive, lähendamaks omavahel välis- ja kodueestlasi. Eestisse naasedes elas Erich Roodus koos abikaasaga Pärnu Raeküla linnaosas.

Lisatud foto_Martin Mäeväli ja Peep Vits (vasakul). Viimane on stipendiumi otsustuskomisjonis Erich Rooduse esindaja.

Foto autor Urmas Saard (kylauudis.ee).vt sündmusest fotosid https://kylauudis.ee/…/martin-maevali-palvis…/…

Piia Karro-Selg

Juhatuse liige

MTÜ Selts Raeküla

58453331