a)Uhla-Rotiküla elamusjooks 2020

V Uhla-Rotiküla elamusjooksu tulemused leiate siit

Uhla-Rotiküla elamusjooksu 2020 juhendi leiad siit: JUHEND

Uhla-Rotiküla elamusjooksu registreerimise lingi leiad SIIT

REGISTREERUNUTE NIMEKIRJA LEIAD SIIT

JUHEND

Taust:

Jooksu idee sündis 2016.a. ja seda soovist jätkata Pärnu kahe staadioni jooksu traditsiooni, mille stardipaigaks oli Raeküla staadion, kuid millest Uhla – Rotiküla elamusjooksul sai finišipaik. Jooksu lähtepaigaks valiti Uulu staadion põhjusel, et see asub Raeküla staadionist mõistlikul jooksu- ja matkakaugusel ning lähte- ja finišipaika ühendab looduskaunis ja mitmepalgeline maastik. Lisaks seob Pärnu Raeküla linnaosa ja Häädemeeste valda perekond Pätside lugu, kelle pere liikmed on oluliselt mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkonna arengut. Nii tekkiski korraldajatel soov kinkida Eesti Vabariigi 100. juubeli künnisel üks tervislik ja perekond Pätside radadel liikuv traditsioon.

Kindlasti peitub jooksu omanäolisus ka nime valikul, sest nii stardi- kui finišipaigana on kasutusel ajaloolised kohanimed, mida tänasel päeval enam erinevatest registritest pole võimalik leida. Nimelt kandis Uulu kunagi just Uhla nime ja Rotikülaks kutsuti üht piirkonda Pärnu äärelinnast Raekülast.

Uhla – Rotiküla elamusjooksu kuupäevaks on alati 20. august ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev, mis on kalendris alati vaba päev. Nii panid 2016.a. just sellel päeval kaks kogukonda – Uulu ja Raeküla – seljad kokku ja korraldasid ühiselt meeldejääva sündmuse. Loodetavasti saame veel kümneid aastaid tähistada kogukondade koostöö viljana sündivat Uhla-Rotiküla elamusjooksu.

Uhla – Rotiküla I elamusjooksul osales põhidistantsil 97 jooksjat/kõndijat ning lastejooksudel vastavalt Uulu staadionil 65 ja Raeküla staadionil 59 kolme-  kuni üheteistaastast noorjooksjat.  Üldvõitjateks osutusid õde-vend Anu Taveter ja Andrus Veerpalu.

Uhla-Rotiküla II elamusjooksul oli põhidistantsil osalejaid juba üle 200, rohkelt oli nii Uulu kui Raeküla staadionidel ka lastejooksudel võistelnuid. Põhidistantsil võitis meestest Taavi Tambur, naistest Anu Teppo. Kui esimesel jooksul said kõik osalejad musta värvi medali, siis teisel jooksul pandi kõigile kaela sinine medal.

Uhla-Rotiküla III elamusjooksu ilmestas paduvihm, mida aga paljud osalejad pigem ekstreemse elamusena kiitsid kui laitsid. Põhidistantsi läbis 128 jooksjat ja 22 kõndijat, meestest võitis Karl Mäe, naistest Jaana Õunaid. Lastejooksudel trotsis märga ilma 60 noort spordisõpra. Mälestuseks jäi kõigile valgel põhjal, ikka roti ja staadioniovaaliga  medal, nii sai Eesti riigi juubeliaastal paljudel kokku sinimustvalge medalikomplekt.

Uhla-Rotiküla IV elamusjooksul oli rada algusfaasis uue metsalõiguga veidi raskemaks ning elamuslikumaks muudetud. Põhidistantsi läbis 166 jooksjat ning kümmekond kõndijat. Meestest võitis Timmo Jeret, naistest Anu Piiroja. Lastejooksudel oli Uulu kooli staadionil ja Raeküla staadionil

osalejaid kokku 130.

Kuna algas taasiseseisvumispäevaks trikolooriga vääristatud jooksude uus ring, siis said kõik osalejad veidi tuunitud kujundusega sinise medali.

Eesmärk

 • Pakkuda inimestele liikumisrõõmu mitmekesisel loodusmaastikul, mis jääb Uulu ja Raeküla staadionide vahele.
 • Korraldada Pärnu Raeküla linnaosa ning Häädemeeste valda siduv ning erinevaid kogukondi kaasa lööma kutsuv sündmus.

Korraldaja:

Raeküla Vanakooli keskus (MTÜ Selts Raeküla) koostöös Uulu kooli ja Mereküla seltsi, Pärnu linnavalitsuse, Häädemeeste vallavalitsuse, Pärnumaa ja Pärnu linna spordiliidu, JK Poseidoni, mitmete sponsorite ning vabatahtlike abilistega.

Aeg ja koht

 • 20. august 2020
 • start kell 12 Uulu kooli staadionilt
 • finiš Pärnus Raeküla staadionil

Uhla – Rotiküla elamusjooksul on võimalus osaleda:

 • Jooksjana
 • Kõndija ja kepikõndijana
 • Lastejooksudel osalejana (Uulu staadionil korraldab Uulu kool, Raeküla staadionil korraldab selts Raeküla)

Lastejooksud toimuvad mõlemal staadionil samaaegselt

Tegemist on nii jooksu kui matkaga, matkates-kõndides võib rada läbida nii keppidega kui ilma. Matkajad saavad samuti rinnanumbri ja aja protokolli. NB! Kõigil põhidistantsil osalenutel palume rinnanumber paigutada rinnale.

Osalejad

 • Kõik soovijad sõltumata sportlikust ettevalmistusest, vanusest, soost, rahvusest, usutunnistusest ja erakondlikust kuuluvusest.
 • Alla 10-aastased lapsed peavad osalema koos vanema saatjaga.

Rada

 • Raja pikkus on 10,64 km. Raja alguses on eelmisest aastast uus elamuslik 1,4 km metsalõik.
 • Rada kulgeb Uulu staadionilt üle Pärnu-Riia maantee männimetsas üle Uulu kanali, 1,4 km metsas, edasi asfaldil mööda Lottemaast ja golfiväljakust, seejärel kitsal metsarajal, Raekülas mööda Kalevi puiesteed ja Uku puisteelt üle Merimetsa tänava Raeküla staadionile.
 • Rada kulgeb esmalt mustkattega teel, edasi metsas, siis jälle metsas ja lõpuks asfaldil. Rada on valitud selliselt, et sel oleks võimalikult vähe liiklust.
 • Lastejooksud toimuvad Uulu ja Raeküla staadionidel. Lastejooksude raja pikkus on kuni 500 m. Jooksud toimuvad vanusegrupiti – kuni 2aastased, 3-4aastased, 5-6aastased, 7-8aastased, 9-11aastased.

Rajateenindus

 • Rajal on julgestajad ja suunajad üle suuremate teede minekul ning kohtades, kus võimalik eksida. Ka on rada lintide ja suunaviitadega tähistatud.
 • Rajal on kaks joogipunkti – Lottemaa ja Tahkuranna golfiklubi läheduses.

Ajavõtt

Jooksjatel/kõndijatel fikseeritakse elektrooniliselt distantsi läbimise aeg. Joostakse spetsiaalsete Uhla Rotiküla elamusjooksu rinnanumbritega, mis väljastatakse registreerunutele stardi eel, ja mille taga on ühekordne kiip. Finišijoone ületanutele riputatakse kohe kaela osavõtumedal. Hiljemalt 0,5 tundi pärast finišeerumist paigutatakse infostendidele tulemused.

Vanusegrupid

 • Mehed absoluutklass
 • Naised absoluutklass
 • Poisid (sündinud 2005 ja hiljem)
 • Tüdrukud (sündinud 2005 ja hiljem)
 • Noormehed (sündinud 2002-2004)
 • Neiud (sündinud 2002-2004)
 • Meesseeniorid 40 (sündinud 1971-1980)
 • Meesseeniorid 50 (sündinud 1961-1970)
 • Meesseeniorid 60 (sündinud 1951-1960)
 • Meesseeniorid 70 (sündinud 1950 ja varem)
 • Naisseeniorid 35 (sündinud 1976-1985)
 • Naisseeniorid 45 (sündinud 1966-1975)
 • Naisseeniorid 55 (sündinud 1965 ja varem)
  • Lastejooksude vanusegrupid – kuni 2aastased, 3-4aastased, 5-6aastased, 7-8aastased, 9-11aastased.
 • Lisaks (NB! vastavalt registreerimisankeedi andmetele):
  • Parimad Uulu küla jooksjad (M ja N)
  • Parimad Raeküla linnaosa elanikust jooksjad (M ja N)

Registreerimine ja stardimaksud

 • Eelregistreerimine 10. augustiks 2020 järgmiste võimaluste vahendusel:

** registreerimisvormi LINK VEEL EI TÖÖTA (NB! Vanematel arvutitel võib tekkida tehnilisi tõrkeid)

** alternatiivse meetodina on võimalik registreeruda ka www.raekylavanakool.ee leheküljelt (elamusjooksu alalehelt) leitava tekstifaili abil, mille palume pärast täitmist edastada elamusjooks[ät]gmail.com.

 • Stardimaksud eelregistreerides 7 eurot. Lastejooksud on tasuta.
 • Stardipaigas Uulu staadionil kell 10:30-11.30 registreerides stardimaks 12 eurot.
 • Stardimaks kanda MTÜ Selts Raeküla pangakontole nr EE561010220100960014. Ülekandele märkida osaleja nimi. Stardipaigas registreerunud saavad makseid teostada vaid sularahas.
 • Rinnanumbri välja võtmisega stardipaigas kinnitate oma osalemise.

Transport Raekülast stardipaika

 • Korraldajad tellivad bussi, mis viib soovijad Raeküla staadionilt kell 11 stardipaika Uulu staadionile ja pakiauto, mis toob startinute kotid finišisse.
 • Korraldajad organiseerivad vajadusel finišisse jõudnud Uulu staadionile tagasi.

Autasustamine

 • Autasustatakse karikate ja sponsorite auhindadega kolme paremat meest, kolme paremat naist ning iga vanuse ja elukoha jt eriliigilise grupi (viimane põhineb registreerimisankeedis kajastatud infol) võitjat.
 • Lastejooksudel autasustatakse iga osalejat.
 • Lisaks loosiauhinnad Uhla-Rotiküla elamusjooksul osalenutele.
 • Nb! Korraldajad jätavad endile õiguse teha autasustamisskeemis vastavalt osalejatele ja sponsoritele muudatusi. Nii autasude kui loosiauhindade saamiseks pole jagamismomendil kohalolek nõutav.

Mälestusmeene

 • Igale joostes või matkates raja läbinule jääb mälestuseks Uhla-Rotiküla elamusjooksu originaalne rinnanumber ning finišis saadud osavõtjamedal ja soovijatele väljastatav diplom.
 • Lastejooksudes osalenutele väljastatakse diplomid.

Tulemused

 • Tulemused pannakse üles võimalikult kiiresti finišipaigas, seejärel Raeküla Vanakooli keskuse kodulehele – www.raekylavanakool.ee
 • Diplomeid väljastatakse finišipaigas  (orienteeruvalt 0,5 h pärast konkreetse isiku finišeerumist) ja vaid neile, kes eelregistreerusid ja vastavat soovi avaldasid.

Üldist

 • Uhla – Rotiküla elamusjooksu ajal vastutab iga osaleja oma tervisliku seisundi eest ise. Korraldaja tagab koostöös Pärnu Punase Ristiga vajadusel esmaabi.
 • Osalejatel palutakse suhtuda mõistvalt sündmusse, mis sündis entusiasmist ning majandab projektipõhiselt ja küsides jooksjatelt-retkelistelt vaid sümboolset osalustasu.
 • Lisainfot leiate www.raekylavanakool.ee Raeküla Vanakooli Keskuse Facebooki leheküljelt ehk helistades 58453331 (Piia Karro-Selg) või 5103712 (Enn Hallik).