Uhla-Rotiküla elamusjooks 2024

IX Uhla-Rotiküla elamusjooksu registreerimislingi leiad SIIT

 Jooksu idee sündis 2016.a. ja seda soovist jätkata Pärnu kahe staadioni jooksu traditsiooni, mille stardipaigaks oli Raeküla staadion, kuid millest Uhla – Rotiküla elamusjooksul sai finišipaik. Jooksu lähtepaigaks valiti Uulu staadion põhjusel, et see asub Raeküla staadionist mõistlikul jooksu- ja matkakaugusel ning lähte- ja finišipaika ühendab looduskaunis ja mitmepalgeline maastik. Lisaks seob Pärnu Raeküla linnaosa ja Häädemeeste valda perekond Pätside lugu, kelle pere liikmed on oluliselt mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkonna arengut. Nii tekkiski korraldajatel soov kinkida Eesti Vabariigi 100. juubeli künnisel üks tervislik ja perekond Pätside radadel liikuv traditsioon. 
Kindlasti peitub jooksu omanäolisus ka nime valikul, sest nii stardi- kui finišipaigana on kasutusel ajaloolised kohanimed, mida tänasel päeval enam erinevatest registritest pole võimalik leida. Nimelt kandis Uulu kunagi just Uhla nime ja Rotikülaks kutsuti üht piirkonda Pärnu äärelinnast Raekülast.Uhla – Rotiküla elamusjooksu kuupäevaks on alati 20. august ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev, mis on kalendris alati vaba päev. Nii panid 2016.a. just sellel päeval kaks kogukonda – Uulu ja Raeküla – seljad kokku ja korraldasid ühiselt meeldejääva sündmuse. Loodetavasti saame veel kümneid aastaid tähistada kogukondade koostöö viljana sündivat Uhla-Rotiküla elamusjooksu.
Eesmärk: Pakkuda inimestele liikumisrõõmu mitmekesisel loodusmaastikul, mis jääb Uulu ja Raeküla staadionide vahele. Korraldada Pärnu Raeküla linnaosa ning Häädemeeste valda siduv ning erinevaid kogukondi kaasa lööma kutsuv sündmus. 
Korraldaja: Raeküla Vanakooli keskus (MTÜ Selts Raeküla) koostöös Uulu kooli, Mereküla seltsi, Pärnu linnavalitsuse, Häädemeeste vallavalitsuse, Pärnumaa ja Pärnu linna spordiliidu ning mitmete sponsorite ning vabatahtlike abilistega. 
Aeg ja koht 20. august 2024 start kell 12 Uulu kooli staadionilt finiš Pärnus Raeküla staadionil 
Uhla – Rotiküla elamusjooksul on võimalus osaleda: Jooksjana Kõndija ja kepikõndijana Lastejooksudel osalejana (Uulu staadionil korraldab Uulu kool, Raeküla staadionil korraldab selts Raeküla). Tegemist on nii jooksu kui matkaga, matkates-kõndides võib rada läbida nii keppidega kui ilma. Matkajad saavad samuti rinnanumbri ja aja protokolli. 
NB! Kõigil põhidistantsil osalenutel palume rinnanumber paigutada rinnale.
OsalejadKõik soovijad sõltumata sportlikust ettevalmistusest, vanusest, soost, rahvusest, usutunnistusest ja erakondlikust kuuluvusest. Alla 10-aastased lapsed peavad osalema koos vanema saatjaga. Rada:  Raja pikkus on 10,64 km
MTÜ Selts Raeküla a/a EE561010220100960014