Erich Roduse kutsestipendium

Lepingu Tiiu Rooduse, Pärnu Zontade ja Selts Raeküla vahel leiad siit: https://www.raekylavanakool.ee/wp-content/uploads/leping-Rodus_Zonta_selts.pdf

PRESSITEADE
Pärnus, 7. novembril 2023

Teise Erich Rooduse kutsehariduse stipendiumi taotluste tähtaeg on 8. detsember 2023

Omanäoline kutsehariduse stipendium sündis raekülalase Erich Rooduse viimse tahte avaldusena.  Stipendiumi eesmärk on toetada kutseharidust omandavat noort, kelle juured asuvad Pärnu linna Raeküla linnaosas ja kelle esimene õppeaasta on mistahes Eesti kutsehariduse õppeasutuses edukalt lõpuni viidud. Noortesse oli Erich Roodusel alati palju usku ning tema suur soov oli toetada just kutseharidust omandavaid õpilasi.

Stipendiumi sihtpiirkonnaks on Pärnu Raeküla linnaosa, millega peab kandideerijal olema konkreetne side. Stipendiumi välja andmiseks teevad koostööd Erich Rooduse, MTÜ Selts Raeküla ja MTÜ Zonta Pärnu klubi esindajad. Erich Rooduse kutsehariduse stipendiumi taotlemiseks palume täita google-keskkonnas elektrooniline taotlusvorm hiljemalt 8. detsembriks 2023 – https://forms.gle/BQrUKwQsE23SYFDE8
Komisjon vaatab taotlused läbi ja kuulutab välja arvult teise stipendiaadi 24. detsembril 2023 kl 12 Raeküla Vanakooli keskuses toimuval jõululaupäeva kontsert-jumalateenistusel. 

Osapoolte poolt kokku lepitud kriteeriumid on järgmised:
* Kandideerija elukoht või tema vanemate/vanavanemate/hooldajate elukoht peab olema Pärnu linna Raeküla linnaosa, mis jääb Raja tänava ja Marjametsa tee vahele;
* Kandideerida saab Eestis tegutseva kutseharidusasutuse II kursuse õpilane;
* Stipendiumi makstakse II kursuse õppeperioodi vältel 60 eurot kuus;
* Stipendium antakse välja tagasiulatuvalt ehk 1. septembrist 2023. Esimese Erich Rooduse nimelise kutsehariduse stipendiumi pälvis 2022/23 õppeaastaks Pärnumaa Kutsehariduskeskuse IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala II kursuse õpilane Martin Mäeväli (lisatud fotol perekond Rooduse esindaja Peep Vits ja stipendiaat Martin Mäeväli). Stipendiumi annavad üheskoos välja Erich Rooduse, selts Raeküla ja Zonta Pärnu klubi esindajad. Erich Roodus oli alates 7. jaanuarist 2008. a selts Raeküla liige ja panustas kuni maise tee lõpuni nii seltsi kui ka linnaosa arendamisse. Kolmandaks koostöö osapooleks on Zonta Pärnu klubi, mis omab pikaajalist stipendiumite välja andmise ja sihtfondide arendmaise kogemust. 

Kogukonnakeskus Raeküla Vanakooli keskus (MTÜ Selts Raeküla) ja heategevusorganisatsioon Pärnu Y-klubi algatasid stipendiumifondi suurendamiseks toetuskampaania. Esimene alustas eile, 6. novembril teabe levitamist keskkonnas Annetamistalgud.ee_https://annetamistalgud.ee/talgud/erich-rooduse-nimelise-kutseharidusstipendiumi-toetus/. Teine Vanakooli keskuses tegutsev organisatsioon korraldab fondi toetuseks korjandusi, heategevusloteriisid ja heategevusliku iseloomuga kohvikuid. Soovijad saavad panustada ka annetustega järgmistele kontodele:❤️ MTÜ Selts Raeküla konto nr EE497700771001745185 ❤️ MTÜ Zonta Pärnu klubi nr EE262200221059560008

Ülekandel kindlasti vaja kasutada selgitust “E.Rooduse nimeline stipendium”. 

Erich Roodus (31.05.1925 – 30.04.2021) ja tema abikaasa on Eestis ja Kanadas tuntud filantroobid, kes on viimastel aastakümnetel toetanud paljusid abivajajaid. Erich Roodus sündis ja kasvas Pärnumaal. Pärast Pärnu kaubanduskooli lõpetamist mobiliseeriti Saksa sõjaväkke, mistõttu pages sõja käigus Sõrvest Saksamaale. Erich sai hea kogemuse Saksamaal noorte meeste kristlikus ühenduses, kus ta organiseeris kõike alates laulukooridest ja tantsurühmadest. 1954. aastal õnnetus tal sõita Kanadesse, kus elas üle 50. aasta ja kohtus seal ka oma tulevase abikaasa Tiiuga. Torontos tegi koos teiste eestlastega ühiskondlikult väga palju. Taas vabaks saanud Eestisse hakkas Erich vahendama kultuurikollektiive, lähendamaks omavahel välis- ja kodueestlasi. Eestisse naasedes elas Erich Roodus koos abikaasaga Pärnu Raeküla linnaosas.Täiendavate küsimuste korral palume ühendust võtta MTÜ Selts Raeküla juhatuse liikme ja Raeküla Vanakooli keskuse juhataja Piia Karro-Selgiga, piia@raekylavanakool.ee, tel 58453331.  Piia Karro-SelgJuhatuse liigeMTÜ Selts Raeküla58453331

Lisatud foto dets 2022_Martin Mäeväli ja Peep Vits (vasakul). Viimane on stipendiumi otsustuskomisjonis Erich Rooduse esindaja.

Foto autor Urmas Saard (kylauudis.ee).vt sündmusest fotosid https://kylauudis.ee/…/martin-maevali-palvis…/…

Piia Karro-Selg

Juhatuse liige

MTÜ Selts Raeküla

58453331