Uhla-Rotiküla elamusjooks 2022

VII Uhla-Rotiküla elamusjooks 2022

registreerimislehe leiad SIIT

Jooksule registreerunute nimekirja seisuga 18.08.2022 leiad SIIT

JUHEND

Taust:

Jooksu idee sündis 2016.a. ja seda soovist jätkata Pärnu kahe staadioni jooksu traditsiooni, mille stardipaigaks oli Raeküla staadion, kuid millest Uhla – Rotiküla elamusjooksul sai finišipaik. Jooksu lähtepaigaks valiti Uulu staadion põhjusel, et see asub Raeküla staadionist mõistlikul jooksu- ja matkakaugusel ning lähte- ja finišipaika ühendab looduskaunis ja mitmepalgeline maastik. Lisaks seob Pärnu Raeküla linnaosa ja Häädemeeste valda perekond Pätside lugu, kelle pere liikmed on oluliselt mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkonna arengut. Nii tekkiski korraldajatel soov kinkida Eesti Vabariigi 100. juubeli künnisel üks tervislik ja perekond Pätside radadel liikuv traditsioon.

Kindlasti peitub jooksu omanäolisus ka nime valikul, sest nii stardi- kui finišipaigana on kasutusel ajaloolised kohanimed, mida tänasel päeval enam erinevatest registritest pole võimalik leida. Nimelt kandis Uulu kunagi just Uhla nime ja Rotikülaks kutsuti üht piirkonda Pärnu äärelinnast Raekülast.

Uhla – Rotiküla elamusjooksu kuupäevaks on alati 20. august ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev, mis on kalendris alati vaba päev. Nii panid 2016.a. just sellel päeval kaks kogukonda – Uulu ja Raeküla – seljad kokku ja korraldasid ühiselt meeldejääva sündmuse. Loodetavasti saame veel kümneid aastaid tähistada kogukondade koostöö viljana sündivat Uhla-Rotiküla elamusjooksu.

Eesmärk

 • Pakkuda inimestele liikumisrõõmu mitmekesisel loodusmaastikul, mis jääb Uulu ja Raeküla staadionide vahele.
 • Korraldada Pärnu Raeküla linnaosa ning Häädemeeste valda siduv ning erinevaid kogukondi kaasa lööma kutsuv sündmus.

Korraldaja:

Raeküla Vanakooli keskus (MTÜ Selts Raeküla) koostöös Uulu kooli, Mereküla ja Pulverki seltsi, Pärnu linnavalitsuse, Häädemeeste vallavalitsuse, Pärnumaa ja Pärnu linna spordiliidu, JK Poseidoni, mitmete sponsorite ning vabatahtlike abilistega.

Aeg ja koht

 • 20. august 2022
 • start kell 12 Uulu kooli staadionilt
 • LASTEJOOKSUDE START RAEKÜLAS KL 11
 • LASTEJOOKSUDE START UULUS KL 12:15
 • finiš Pärnus Raeküla staadionil

Uhla – Rotiküla elamusjooksul on võimalus osaleda:

 • Jooksjana
 • Kõndija ja kepikõndijana
 • Lastejooksudel osalejana (Uulu staadionil korraldab Uulu kool, Raeküla staadionil korraldab selts Raeküla)

Tegemist on nii jooksu kui matkaga, matkates-kõndides võib rada läbida nii keppidega kui ilma. Matkajad saavad samuti rinnanumbri ja aja protokolli.

NB! Kõigil põhidistantsil osalenutel palume rinnanumber paigutada rinnale.

_______________________________________________________________________________

Selgitus:

Jooksjad, kõndijad ja kepikõndijad osalevad individuaalse ajaarvestusega

Lastejooksud toimuvad mõlemal staadionil samaaegselt

Osalejad

 • Kõik soovijad sõltumata sportlikust ettevalmistusest, vanusest, soost, rahvusest, usutunnistusest ja erakondlikust kuuluvusest.
 • Alla 10-aastased lapsed peavad osalema koos vanema saatjaga.

Rada

 • Raja pikkus on 10,64 km. Raja alguses on elamuslik 1,4 km metsalõik.
 • Rada kulgeb Uulu staadionilt üle Pärnu-Riia maantee männimetsas üle Uulu kanali, 1,4 km metsas, edasi asfaldil mööda Lottemaast ja golfiväljakust, seejärel kitsal metsarajal, Raekülas mööda Kalevi puiesteed ja Uku puisteelt üle Merimetsa tänava Raeküla staadionile.
 • Rada kulgeb esmalt mustkattega teel, edasi metsas, siis jälle metsas ja lõpuks asfaldil. Rada on valitud selliselt, et sel oleks võimalikult vähe liiklust.
 • Lastejooksud toimuvad Uulu ja Raeküla staadionidel. Lastejooksude raja pikkus  on kuni 500 m. Jooksud toimuvad vanusegrupiti – kuni 2aastased, 3-4aastased, 5-6aastased, 7-8aastased, 9-11aastased.

Rajateenindus

 • Rajal on julgestajad ja suunajad üle suuremate teede minekul ning kohtades, kus võimalik eksida. Ka on rada lintide ja suunaviitadega tähistatud.
 • Rajal on kaks joogipunkti – Lottemaa ja Tahkuranna golfiklubi läheduses.

Ajavõtt

Jooksjatel/kõndijatel fikseeritakse elektrooniliselt distantsi läbimise aeg. Joostakse spetsiaalsete Uhla Rotiküla elamusjooksu rinnanumbritega, mis väljastatakse registreerunutele stardi eel, ja mille taga on ühekordne kiip. Finišijoone ületanutele riputatakse kohe kaela osavõtumedal. Hiljemalt 0,5 tundi pärast finišeerumist paigutatakse infostendidele tulemused.

Vanusegrupid

Mehed absoluutklass

Naised absoluutklass

Poisid (sündinud 2007 ja hiljem)

Tüdrukud (sündinud 2007 ja hiljem)

Noormehed (sündinud 2004-2006)

Neiud (sündinud 2004-2006)

Meesseeniorid 40 (sündinud 1973-1982)

Meesseeniorid 50 (sündinud 1963-1972)

Meesseeniorid 60 (sündinud 1953-1962)

Meesseeniorid 70 (sündinud 1952 ja varem)

Naisseeniorid 35 (sündinud 1978-1987)

Naisseeniorid 45 (sündinud 1968-1977)

Naisseeniorid 55 (sündinud 1967 ja varem)

LASTEJOOKSUDE VANUSEGRUPID – KUNI 2AASTASED, 3-4AASTASED, 5-6AASTASED, 7-8AASTASED, 9-11AASTASED.

Lisaks:

 • Parimad Uulu küla jooksjad (M ja N)
  • Parimad Raeküla linnaosa elanikust jooksjad (M ja N)

Registreerimine ja stardimaksud

 • Eelregistreerimine 10. augustiks 2022 järgmiste võimaluste vahendusel:

** registreerimisvormi link   (NB! Vanematel arvutitel võib tekkida tehnilisi tõrkeid)

 • Stardimaksud eelregistreerides 7 eurot. Lastejooksud on tasuta.
 • Stardipaigas Uulu staadionil kell 10:30-11.30 registreerides stardimaks 12 eurot.
 • Stardimaks kanda MTÜ Selts Raeküla pangakontole nr EE561010220100960014. Ülekandele märkida osaleja nimi. Stardipaigas registreerunud saavad makseid teostada vaid sularahas.
 • Rinnanumbri välja võtmisega stardipaigas kinnitate oma osalemise.

Transport Raekülast stardipaika

 • Korraldajad tellivad bussi, mis viib soovijad Raeküla staadionilt kell 11 stardipaika Uulu staadionile ja pakiauto, mis toob startinute kotid finišisse.
 • Korraldajad organiseerivad vajadusel finišisse jõudnud Uulu staadionile tagasi.

Autasustamine

 • Autasustatakse karikate ja sponsorite auhindadega kolme paremat meest, kolme paremat naist ning iga vanuse ja elukoha jt eriliigilise grupi (viimane põhineb registreerimisankeedis kajastatud infol) võitjat.
 • Lastejooksudel iga osaleja osaleb loosiauhindede loosimisel
 • Lisaks loosiauhinnad Uhla-Rotiküla elamusjooksul osalenutele.
 • Nb! Korraldajad jätavad endile õiguse teha autasustamisskeemis vastavalt osalejatele ja sponsoritele muudatusi. Nii autasude kui loosiauhindade saamiseks pole jagamismomendil kohalolek nõutav.

Mälestusmeene

 • Igale joostes või matkates raja läbinule jääb mälestuseks Uhla-Rotiküla elamusjooksu originaalne rinnanumber ning finišis saadud osavõtjamedal ning soovijad saavad diplomi alla laadida kodulehelt
 • Lastejooksudes osalenutele väljastatakse diplomid.

Tulemused

 • Tulemused pannakse üles võimalikult kiiresti finišipaigas, seejärel Raeküla Vanakooli Keskuse kodulehele – www.raekylavanakool.ee

Üldist

 • Uhla – Rotiküla elamusjooksu ajal vastutab iga osaleja oma tervisliku seisundi eest ise. Korraldaja tagab koostöös Pärnu Punase Ristiga vajadusel esmaabi.
 • Osalejatel palutakse suhtuda mõistvalt sündmusse, mis sündis entusiasmist ja majandab jooksjatelt-retkelistelt vaid sümboolset osalustasu küsides.